Poniżej publikuję wszystkie "luźne" (niezwiązane z konkretnym pytaniem) uwagi respondentów odpowiadających na pytania mojej ankiety (http://goo.gl/forms/bWYlnjLbTc). Wszystkim autorom bardzo dziękuję.